Parsis Immigration Services

LMIA یا (Labour Market Impact Assessment) یک مدرک قانونی است که توسط اداره کار و توسعه منابع انسانی دولت کانادا درپاسخ به درخواست کارفرمایان کانادا جهت استخدام نیروی کار خارجی صادر می‌شود و ارزیابی تاثیرات این افراد بر بازار کار کاناداست. LMIA مثبت نوعی اجازه کار موقت در کاناداست در حالیکه LMIA منفی یعنی با درخواست استخدام فرد خارجی مخالفت شده است و کارفرما موظف است از نیروی کار کانادایی جهت تصدی آن موقعیت شغلی استفاده کند. فرق این ویزا با ورک پرمیت در این است که درخواست کننده آن شما نیستید و درحقیقت مجوز استخدام نیروی کار خارجیست که به کارفرمای کانادایی شما داده می‌شود. اداره کار کانادا فقط در صورتی با استخدام نیروی کار خارجی موافقت می‌کند که مطمئن شود اضافه شدن آن فرد بر سیستم اقتصادی کانادا تاثیر مثبتی دارد و یا اصلا تاثیری ندارد.
کارفرما باید ثابت کند که هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائمی جهت تصدی شغل مربوطه وجود نداشته است و وی ناچار به استفاده از یک فرد خارجی شده است.
پس به صورت خلاصه شرایط دریافت LMIA مثبت موارد زیر است :
• استخدام نیروی کار خارجی تأثیری مثبت یا خنثی روی بازار کار کانادا خواهد داشت. 
• هیچ فرد کانادایی یا مقیم دائم واجد شرایطی، به واسطه استخدام نیروی کار خارجی نادیده گرفته نشده است. 
• حقوق و مزایای نیروی کار خارجی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی است. 
هر سال تعدادی از مشاغل بنا بر صلاحدید اداره کار از دریافت LMIA معاف می‌شوند که شامل تعدادی از مشاغلی که نیاز به دریافت ویزای اسکیل ورکر دارند، می شود و به طور کلی در دسته های زیر طبقه بندی می شوند.
• مشاغلی که در یکی از قراردادهای زیر شامل این معافیت شده باشند:
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)
FTA کانادا-شیلی / FTA کانادا-پرو / FTA کانادا-کلمبیا / FTA کانادا-کره
توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا (CETA)
موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (GATS)
• دسته دیگر مشاغلی (یا افرادی) هستند که برای کانادا (یا اتباع آن) سود قابل توجهی به همراه خواهند داشت. این سود میتواند در راستای ایجاد شغل در کانادا، یک مزیت اجتماعی یا یک مزیت فرهنگی برجسته باشد و یا در روابط متقابل بین کانادا و سایر کشورها تاثیرگذار باشد. مانند هنرمندان، ورزشکاران حرفه ایی، مشاغلی که توسط وزیر مشخص شده اند، محققان، دانشمندان، پزشکان یا افرادی که در سایر زمینه های پزشکی فعالیت میکنندو...
• افرادی که به کارهای بشردوستانه و خیریه مشغولند

If you have the mentioned conditions or you have decided to immigrate but you don’t know which method is right for you, you can complete the فرم ارزیابی اولیه پارسیس را تکمیل کنید . پس از بررسی و تایید شرایط شما توسط تیم وکلای پارسیس، یکی از کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
شما می‌توانید از طریق راههای ارتباطی درج شده در سایت نیز با پارسیس در ارتباط باشید.

fa_IRPersian